Booking

Information om leje af baner og lokaler i Remisen

Online booking af faciliteter

Remisen er et selvbejtent idrætsanlæg. Derfor bedes du læse nedenstående oplysninger om selvbetjeningsportalen kk.halbooking.dk:

Privatpersoner

Du kan foretage egne reservationer af idrætsfaciliteter på portalen kk.halbooking.dk. For at benytte portalen skal der oprettes en brugerprofil og tilknyttes et Dankort. Ingen andre betalingskort kan benyttes.
Bemærk at opstilling og nedtagning af net, mål, bander og lignende foretages af dig, som lejer, inden for din reserverede tid.

Leje af lokaler 

Du kan leje Remisen i weekenderne fra fredag kl. 15:00 - søndag kl. 18:00. Du bedes rette henvendelse til Svanemøllehallen, Barbara Alpar, på mail balpar@kff.kk.dk. Prisen kan variere alt efter, hvad du skal anvende hallen til. 
For at sikre hurtig sagsbehandling bedes du anføre følgende oplysninger i din henvendelse:

  • Beskrivelse af ønske
  • Navn
  • Telefonnummer
  • Dato/datoer og årstal
  • Tidsrum
  • CVR. Nr. eller CPR. Nr. til fakturering (ved CPR. Nr. sendes faktura til E-boks)